ROZWÓJ DZIEDZINY I CELE SPECJALISTÓW

Do popularyzacji dziedziny projektowania doświadczeń na skrzyżowaniu dróg marketingu i IT
przyczynił się Don Norman – profesor psychologii poznawczej silnie związany z firmą Apple Computers. Wraz ze wzrostem cyfryzacji usług zaczęto zwracać większą uwagę na polepszenie i utrwalenie satysfakcji z użytkowania produktu. Kluczowa stała się współpraca specjalistów różnych dziedzin i interdyscyplinarność zespołów agencji interaktywnych. Twórcy produktów nie zawsze są w stanie przewidzieć reakcje końcowe userów i zbadać wszelkie scenariusze – dlatego tak ważna jest obecność UX designera w zespole, który zajmuje się podsumowaniem projektu z perspektywy przyszłych efektów jego wprowadzenia na rynek. Zaprojektowanie atrakcyjnego przeżycia użytkownika jest gwarancją sukcesu w dobie potężnej konkurencji. Jeśli cel specjalistów nie zostanie spełniony i dana aplikacja mobilna zostanie odinstalowana z naszego smartfona szanse na ponowne skorzystanie z produktu diametralnie maleją. Ten niekorzystny scenariusz oddalimy projektując użyteczny interfejs skierowany ku użytkownikowi.

PRZEDE WSZYSTKIM USER

Zakres obowiązków takiego projektanta jest szeroki i ściśle uzależniony od produktu, który ma współtworzyć. W sferze UX kluczowy jest użytkownik, to dla niego jakość naszej pracy powinna być najwyższa. Żeby zaplanowany efekt osiągnąć projektant pomaga tworzyć makiety i przewidywać interakcje – polega to w dużej mierze na planowaniu rozmieszczenia elementów np. w oknach aplikacji mobilnej, testowaniu jaki powinien być poziom intuicyjności produktu i ogólny wygląd interfejsu na ekranie. Do naszych głównych zadań należy również prototypownie komputerowe/papierowe oraz prowadzenie badań, konsultacji i warsztatów z klientem. Interesujący, skierowany ku użytkownikowi produkt wpływa na wypracowanie lojalności konsumenta i jego dobrego samopoczucia, co skutkuje spełnieniem strategii biznesowej firmy. Przed rozpoczęciem planowania ważne jest rozdzielenie stanowiska UX i UI designera. Projektant User Interface tworzy kod językowy, dzięki któremu oprogramowanie umie poprawnie komunikować się z userem. UX designer głównie usprawnia ten język i tworzy koncepcję produktu ułatwiającą komunikację człowiek-komputer. Naszym celem, jako projektantów UX, jest odkrycie cech psychicznych grupy odbiorców do której kierujemy dany produkt i sprawienie, że interakcja z nim staje się przyjemniejsza i bardziej atrakcyjna dla człowieka.

user experience

JAKI JEST DOBRY UX DESIGNER I KTO MOŻE NIM ZOSTAĆ?

W Polsce różni specjaliści dziedziny UX są absolwentami kierunków ściśle związanych z informatyką, psychologią i socjologią. Taki wynik nie powinien nas dziwić – przecież w UX najważniejszy jest człowiek i jego komunikacja z komputerem. Pracownikowi znającemu funkcjonowanie ludzkiego umysłu będzie znacznie łatwiej przewidzieć świadome lub nieświadome reakcje na produkt. Według niedawnych badań przeciętny specjalista UX tworzy w dużym mieście, ma średnio 30 lat i jest prywatnie zaangażowany w social mediach . W sondażu maleje procentowa różnica rozkładu płci pracowników – jako kobiety jesteśmy równie dobrymi specjalistami co mężczyźni. Jako UX designer musimy być osobami empatycznymi, lubiącymi kontakt z ludźmi i elastycznie podchodzącymi do swojej pracy. Często koniecznie staje się wyjście poza schemat i zaryzykowanie nowej strategii. Prawie zawsze nasza praca ma wspływ na zmiany toczące się już podczas procesu projektowania. Rynek cyfrowy bardzo prężnie się rozwija, więc w codziennej pracy mamy do dyspozycji więcej programów eksperckich (rośnie konkurencja dla popularnego w branży Axure-a). Coraz częściej niezbędny staje się kontakt osobisty klientem, przeprowadzanie badań i pomiar użyteczności przyszłego projektu. Im większe doświadczenie zdobywamy jako specjalista, tym nasze obowiązki przybierają różne formy – możemy być odpowiedzialni nie tylko za sam wygląd interfejsu, ale za ogólną koncepcję produktu. Praca UX designera nie jest łatwa, wiele dzieje się na zasadzie prób i błędów. Często efekt pracy spełnia wymagania użytkownika, aby taki cel osiągnąć konieczna jest nasza kreatywność i dociekliwość.

 

Przebywamy w bardzo dynamicznym środowisku, w którym musimy być zaznajomieni z trendami branżowymi i nowinkami technicznymi. Dostarczając użytkownikowi pozytywne doświadczenia czujemy, że nasza praca ma realnie sens. Praca UX designera jest niezwykle interesująca, stopień jej atrakcyjności zależy w dużej mierze od naszego zaangażowania. Warto jednak wykorzystać drzemiącą w nas kreatywność, by wynieść projekt poza schematy. Jeśli lubimy ludzi i kontakt z nimi, do tego mamy smykałkę do nowych technologii, praca na stanowisku UX designera jest idealna dla nas.