Spis treści

Mentoring w IT – co to jest i kim jest mentor programowania?


Mentorem potocznie nazywa się osobę posiadającą wiedzę z określonego tematu, oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy. Niewiele osób jednak wie, iż mentor to też osoba, która uczy się poprzez udostępnianie swojej wiedzy innym. Zatem mentoring jest procesem nauczania czy też przekazywania wiedzy osobom z reguły mniej doświadczonym w danym temacie.

Mentoring w programowaniu może przybierać wiele postaci, takich jak:

  • praca 1 na 1 – gdzie można omówić więcej konkretnych zagadnień i zadawać więcej pytań;
  • code review – gdzie inne osoby mogą poznać błędy, które popełniają i dążyć do ich wyeliminowania;
  • w formie tzw. weekly – gdzie na forum firmowym można się podzielić problemami napotkanymi w projektach;
  • uczestniczenie w konferencjach programistycznych;
  • wystąpienia na meet-upach, szkoleniach bądź innych tego typu wydarzeniach.

Po co pracować z mentorem programowania?


Nie od dziś wiadomo, że człowiek najwięcej uczy się na swoich błędach. A co jeśli może dodatkowo uczyć się na błędach innych?

Praca z mentorem programowania to przede wszystkim ogromna możliwość zapoznania się z tokiem myślenia bardziej doświadczonego programisty, podpatrywaniu jego zachowań, które mają wpływ na jakość pracy i projektów stron internetowych, ale także na dynamikę rozwoju osoby korzystającej z takiej pomocy. W programowaniu przyrost dostępnych materiałów i technologii jest tak szybki, że czasem nie sposób samemu wybrać, co w danym momencie jest niezbędne, by bezproblemowo kontynuować karierę i wspinać się po szczeblach w górę.

Jakim etapem rozwoju programisty jest mentoring?


By zostać mentorem, nie trzeba posiadać wiedzy z każdego dostępnego tematu związanego z programowaniem.

Programista w pewien sposób dojrzewa do tego, by przekazywać swoją wiedzę dalej. Najlepszą oznaką tego, że programista powinien zająć się dev mentoringiem, jest brak możliwości określenia danego tematu w możliwie jak najprostszy i zrozumiały sposób dla innych deweloperów lub osób zaczynających swoją drogę z konkretnym zagadnieniem. Potrzebna jest wtedy dokładniejsza analiza tematu, by samemu go rozumieć, a następnie móc go nauczać innych.

Mentoring w IT to swojego rodzaju przejście na wyższy poziom kariery, kiedy ma się odpowiednią świadomość i wiedzę, by móc pomagać innym, a przy okazji samemu rosnąć poprzez dokładniejsze przyswajanie wiedzy.

Jaka jest rola mentoringu i jaki ma wpływ na zespół programistyczny?


Na początku warto zwrócić uwagę na to, że zespół na ogół tworzą różne osobowości, które wnoszą przeważnie wartość dodaną dla takiej grupy. Zazwyczaj mentorami są programiści, którzy mają większe doświadczenie, radzą sobie z projektami i problemami w nich napotkanymi w określony oraz sprawny sposób. Niebagatelny jest wpływ na rozwój członków takiej grupy.

Najczęstszymi praktykami nauczania są code review i opisywanie określonych trudności z danym zagadnieniem w firmowym spisie czy też firmowym Stack Overflow. Praca w tej samej firmie przy określonych projektach wiąże się z napotykaniem się z tymi samymi wyzwaniami, które już ktoś kiedyś rozwiązał.

Podstawą tej branży jest nieustanny wzrost umiejętności zarówno zespołu, jak i jednostki, dlatego mentoring w IT daje ogromne możliwości, by to mogło się ziścić.

DEV mentoring – czy warto?


Programowanie to ścieżka, na której wymagany jest rozwój, z dnia na dzień zmieniają się języki, frameworki lub powstają nowe. W tej drodze nie ma możliwości zatrzymania się z wiedzą i myślenia, że wystarczy na długi czas.

Podsumowując, mentoring w branży programistycznej to obustronna zależność między osobami nauczającymi a osobami nauczanymi. Od tych pierwszych wymaga, a wręcz wymusza uporządkowanie wiedzy i danych, które posiadają – a co za tym idzie – sami stają się bardziej biegli i zdobywają dodatkowe możliwości, które są niezbędne w dalszej karierze. Ci drudzy muszą w odpowiedni sposób porządkować nowo zdobywaną wiedzę, by ją zrozumieć oraz otrzymują okazję, by tę wiedzę spożytkować w pracy.