Projektowanie stron internetowych opiera się na stworzeniu ogromnej liczby linijek kodu, zastosowaniu mnóstwa procesów i zaaplikowaniu wielu rozwiązań, które w końcowym rozrachunku powinny tworzyć jedną, spójną całość. Niemniej, prawdziwy efekt pracy programisty widoczny jest dopiero przy okazji brutalnego zderzenia projektu z rzeczywistością, kiedy to do głosu dochodzą użytkownicy.

To oni bowiem decydują o tym, czy został on zrealizowany w sposób prawidłowy czy też nie. Ocena produktu końcowego jest nierozerwalnie związana z pojęciem User Experience, które to w obecnej rzeczywistości niezwykle dynamicznego rozwoju wszelkich rozwiązań internetowych odgrywa coraz większą rolę.

O czym mowa?

W ujęciu encyklopedycznym, są to wszelkie wrażenia i doświadczenia, jakie towarzyszą internautom podczas korzystania z zasobów strony bądź narzędzi, które się z nią wiążą. Krótko mówiąc, zagadnienie to związane jest z poziomem zadowolenia użytkowników z końcowego projektu.

Celem projektowania z uwzględnieniem User Experience będzie więc stworzenie strony internetowej , która podczas interakcji wywoła u odbiorców pozytywne odczucia. Dlatego też przyjmuje się, że strona www powinna być przede wszystkim atrakcyjna wizualnie, ale także funkcjonalna i bezawaryjna. Wszystkie te elementy składają się na satysfakcję, jaką użytkownicy powinni osiągnąć. Kluczem do sukcesu będzie więc nastawienie się na ich potrzeby i wymagania.

Kluczowy element projektowy

UX śmiało można uznać za jeden z najistotniejszych elementów, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę podczas projektowania strony internetowej. Ścisłe trzymanie się jego zasad pozwoli nam bowiem stworzyć projekt, który zatrzyma przy sobie użytkownika na dłuższy czas, co zaś przełoży się na poprawę reputacji i znaczenia serwisu.

Swoista atrakcyjność, a także funkcjonalność wpłynie także na to, że internauci będą chcieli odwiedzić nas ponownie. Jest to więc podstawowe narzędzie budowania lojalności konsumenckiej. Bardzo ważne jest przy tym to, aby stworzona przez nas strona była przejrzysta. Wszelkie znajdujące się na niej elementy powinny zostać przedstawione w sposób czytelny, muszą również być łatwe do odnalezienia. Szybkość, z jaką użytkownik uzyska interesującą go informację zwrotną z pewnością przełoży się wzrost jego zadowolenia.

Zagadnienie User Experience bardzo często przyrównywane jest do tak zwanej użyteczności strony internetowej. Określa bowiem to, w jaki sposób może ona przydać się zwykłemu użytkownikowi.

czym jest user

Istotna nauka

Niemniej, UX odnosi się nie tylko do wspomnianej już wygody i funkcjonalności. Niezwykle istotną kwestią jest bowiem także możliwość szybkiego zrozumienia, w jaki sposób konkretne narzędzie funkcjonuje.

Jeżeli projektujemy stronę, której zawartość jest skomplikowana, musimy pozwolić internautom nauczyć się, jak mogą z niej korzystać. Idealnym na to przykładem są chociażby sklepy internetowe . Aby konkretne produkty bądź usługi zostały wyprzedane, serwis musi zapewnić klientom możliwość łatwej i sprawnej obsługi narzędzi sprzedażowych - mowa tu o odpowiednim skatalogowaniu produktu, a także procesach związanych bezpośrednio z kupowaniem czy z płaceniem. Jeżeli pominiemy tę kwestię, nie możemy spodziewać się należytego zainteresowania.

Ogromne znaczenie UX najbardziej widoczne jest w początkowych fazach życia strony. W Internecie, tej globalnej wiosce, w której to niemożliwe jest zliczenie wszystkich dostępnych rozwiązań, najbardziej liczy się pierwsze wrażenie. To ono bowiem decyduje o tym, czy użytkownik opuści serwis czy może zagłębi się w możliwości, jakimi dysponuje. Ocena jest nam wystawiana w ciągu pierwszych kilku sekund, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby utrzymać uwagę odbiorcy.

Zorientowanie się na User Experience pomoże nam więc w bardzo szybkim tempie rozwinąć działalność strony, nawet jeśli nie będziemy dysponować sporym budżetem. Z pozoru mało znaczące kwestie mogą zadecydować o naszym sukcesie.

Droga do końcowego sukcesu

Oczywistym jest, że sposoby dojścia do każdego użytkownika są różne. Projektowanie stron internetowych w oparciu o omawiane zagadnienie wymaga więc pewnego zespolenia kilku ważnych elementów, które będą decydowały o końcowym efekcie. Umieszczenie w odpowiednim miejscu logo strony, funkcjonalna wyszukiwarka, czytelna strona merytoryczna, sprawne formularze, system komentarzy, dynamiczność dostępnych modułów, poszczególne rozwiązania graficzne - to ledwie niewielka ich część, dlatego realizacja takiego projektu musi odbywać się zgodnie z określonym planem. Niezwykle przydatne okazać się mogą także różnego rodzaju beta testy, które dostarczą nam pierwszych, bardzo ważnych odpowiedzi na pytanie, czy podążmy we właściwym kierunku.

Jeżeli chcemy, aby tworzona przez nas strona internetowa odniosła sukces, a także była zauważalna, nie możemy pominąć tak istotnej sprawy, jaką jest UX. Zadowolenie naszych odbiorców powinno być bowiem naszym priorytetem. Wszystko to sprawia, że naprawdę warto wziąć pod uwagę wszelkie omówione wyżej kwestie i spróbować przełożyć je na realny projekt.