Spis treści

Co to jest CPA?


CPA (z angielskiego cost per action, czyli koszt za działanie) to wskaźnik używany w marketingu internetowym. Jego zadaniem jest informowanie o średnim koszcie wybranej przez nas akcji użytkownika. Czynności te mogą obejmować różne formy aktywności, takie jak wypełnienie formularza kontaktowego, dokonanie zakupu, zapisanie się na newsletter czy pobranie aplikacji.

Wskaźnik CPA należy rozróżnić od modeli rozliczeń – np. cost per click (CPC). CPC wskazuje bowiem, ile płacimy za każde kliknięcie reklamy, bez względu na to, czy przyniesie ono zakup produktu lub usługi. Wskaźnik CPA określa natomiast, ile średnio musieliśmy zainwestować w reklamę, by pozyskać wskazaną przez nas akcję, czyli np. właśnie zakup bądź dodanie produktu do koszyka. Wskaźnik operuje na danych zastanych i może być przystępnym miernikiem jakości działań marketingowych.

Modele wyceny reklam internetowych


W marketingu internetowym wykorzystuje się różne modele rozliczeń reklam.

  • CPC (cost per click) –w tym przypadku reklamodawca płaci za każde kliknięcie jego reklamy. Jest to popularny sposób rozliczeń, szczególnie w reklamach w wyszukiwarce. Tam płatność jest dokonywana za każde przejście użytkownika do strony reklamodawcy.
  • CPV (cost per view) – w modelu CPV reklamodawca płaci za każde wyświetlenie jego reklamy wideo. Jest to często stosowane w kampaniach na platformach typu YouTube. Reklamy wideo mają zachęcać potencjalnego klienta do zakupu albo kreować wizerunek marki.
  • CPM (cost per mille) – tutaj ponosi się koszt za tysiąc wyświetleń reklamy tekstowej czy displayowej (mille = tysiąc). Jest to popularny model, gdy nacisk kładzie się na budowanie świadomości marki.

cpa co to

Cost per action reklama – jakie ma zalety?


Zalety CPA to możliwość szybkiej analizy i monitorowania skuteczności optymalizacji. To sprawia, że jest on świetnym wyznacznikiem dla przedsiębiorców. Wnosi on bowiem wartościowe informacje w sposób przystępny, co umożliwia rozsądne zarządzanie środkami na promocję marki. Warto zatem obserwować ten wskaźnik – marketing CPA pozwala bowiem na efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego.

CPA – optymalizacja kampanii reklamowych w praktyce


Wskaźnik CPA umożliwia dokładną analizę realizacji celów. Szczegółowe raporty pozwalają na optymalizację kampanii, przez co akcja marketingowa może być jeszcze bardziej efektywna. Może to być użyteczne przy testach A/B, kiedy badamy skuteczność różnorodnych treści reklamowych. Jeśli w jednej wersji kampanii wskaźnik CPA jest zdecydowanie niższy, oznacza to, że dużo łatwiej dochodzi do konwersji. Na tej podstawie reklamodawcy mogą wybrać jedną z reklam do promocji na szerszą skalę. Wskaźnik pozwala nieustannie dostosowywać swoje strategie w czasie rzeczywistym, aby zwiększać skuteczność podejmowanych działań.

CPA charakteryzuje się zatem wysoką mierzalnością efektów. Przedsiębiorcy obserwują, co najlepiej generuje konwersje i jakie są ich koszty, a na tej podstawie łatwiej dokonują wyborów. Pozwala to także na dokładniejszą analizę zwrotu z inwestycji i przystępne raportowanie.

marketing cpa

Całkowity koszt kampanii reklamowej – jak policzyć CPA?


Cost per action to koszt konwersji w ramach kampanii reklamowej. By obliczyć CPA, należy zastosować poniższą metodę.

CPA = Całkowity koszt kampanii reklamowej/ liczba akcji (konwersji)

Gdzie:

  • Liczba akcji/konwersji to całkowita liczba działań, które były celem kampanii. W zależności od jej celów może to być liczba sprzedaży, wypełnionych formularzy, zapisów na newsletter czy pobrania aplikacji.

Przykład: Jeśli wydano 10,000 zł na kampanię reklamową, która wygenerowała 200 konwersji, to CPA wynosi:

CPA = 10,000 zł/ 200 = 50 zł

To oznacza, że koszt pozyskania konwersji w tej kampanii wyniósł 50 zł.

Co to jest docelowy CPA?


Docelowy CPA to zaawansowana strategia ustalania stawek w kampanii Google Ads. Jej głównym celem jest automatyzacja stawek w taki sposób, by maksymalizować liczbę konwersji przy zachowaniu średniego kosztu konwersji zgodnie z ustaloną przez reklamodawcę kwotą docelową. Ta strategia wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych historycznych oraz kontekstowych sygnałów, które pojawiają się w czasie rzeczywistym aukcji, by w sposób optymalny dopasować stawki za każdym razem, gdy reklama ma szansę na wyświetlenie.

Docelowy CPA jest dostosowywany do potrzeb indywidualnych kampanii lub może być stosowany jako strategia portfolio. Obejmuje ona kilka kampanii, zapewniając elastyczność i efektywność w zarządzaniu stawkami. Przy zastosowaniu tej strategii Google Ads dąży do utrzymania średniego kosztu konwersji na równi z ustalonym docelowym CPA, choć poszczególne konwersje mogą kosztować więcej lub mniej w zależności od wielu zmiennych, na które Google nie ma wpływu – na przykład zmiany na stronie internetowej, w samych reklamach czy też zwiększona konkurencja.

CPA – Google Ads


Kampanie CPA pozwalają na precyzyjne śledzenie efektywności reklam, ukazując, jaki jest nasz średni koszt za wartościową dla nas akcję – w danej branży, przy aktualnej konkurencji i na bazie treści reklamowych, którymi operujemy. Należy zatem liczyć się ze zmiennością CPA w zależności nie tylko od rodzaju konwersji (np. sprzedaż a zapis do newslettera), ale także od rynku, naszej oferty, pozycji marki czy nawet UX (user experience) na witrynie.

docelowy cpa

Kampania nastawiona na konwersję – Google Ads


Pamiętaj, że istnieje opcja ustawienia celu reklamy w systemie reklamowym Google Ads – a zatem jeśli ważne jest dla nas wykonanie akcji, można zoptymalizować kampanię pod pozyskiwanie konwersji. Dzięki takim kampaniom można m.in. zwiększyć bazę osób zainteresowanych Twoimi produktami lub usługami. Zrobisz to poprzez np. stworzenie listy mailingowej. Każda zapisująca się do newslettera osoba podaje bowiem swoje dane, w tym adres e-mail – które lądują na Twojej liście. Dzięki zgodzie na mailing możesz z łatwością kierować treści do tych osób, które wyraziły na to zgodę (a więc interesują się Twoją marką), a nawet zautomatyzować te działania.

Jeśli zapis do newslettera będzie konwersją Twojej kampanii, CPA będzie kosztem pozyskania takiego adresu. Takie dane mogą być też uzupełnione o dodatkowe informacje (np. data urodzenia), które umożliwią Ci lepsze planowanie e-mail marketingu (i wszelkich kampanii) – choćby poprzez lepsze poznanie grupy docelowej.

Słabsze strony działań zorientowanych na akcję


CPA ukazuje średnią wycenę za konkretne działania, na podstawie danych zastanych. Wadą działań nastawionych na redukcję kosztów CPA może więc być słabszej jakości działanie – np. jeśli akcją jest wypełnienie formularza, może być on wypełniony nieprawidłowo lub pozyskany lead może być bezwartościowy. Podobna sytuacja może nas spotkać przy strategii Docelowy CPA, w której zasugerujemy systemowi zbyt niski koszt akcji – może wtedy także dojść do znacznego ograniczenia konwersji.

Wady działań marketingowych nastawionych na konwersję wiążą się też z pewnym ryzykiem dotyczącym błędnego określenia celów prowadzonej kampanii. Jeśli bowiem skupimy się na nieopłacalnym dla nas celu (najmniej wartościowej konwersji), skutkuje to brakiem efektów finansowych i utratą środków z budżetu wyznaczonego na reklamę.

FAQ:

1. Jaka jest definicja CPA?

CPA (cost per action) to wskaźnik kosztu dowolnej akcji w reklamie online w performance marketingu. CPA można obliczyć na podstawie kosztów i wyników kampanii reklamowej, np. w sieci wyszukiwania Google.

2. Jakie są główne różnice między wskaźnikami a modelami rozliczeń?

CPA to wskaźnik, który na podstawie całej ceny kampanii i liczby uzyskanych konwersji ocenia średnią kwotę, jaką trzeba wydać na kampanię, żeby uzyskać konwersję – jest to dla nas informacja. W przypadku modeli rozliczeniowych jest to forma rozliczenia – np. płacimy wyłącznie za (CPC) lub wyświetlenie (CPV/CPM).

3. Jakie są zalety i wady działań pod CPA w marketingu internetowym?

CPA często pozwala na efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego. Niestety, CPA marketing niesie za sobą ryzyko niższej jakości leadów lub błędnego określenia celów kampanii, co może prowadzić do nieskuteczności finansowej i utraty środków.

wyceń Google Ads