Spis treści

Czym jest raport SEO i dlaczego odgrywa istotną rolę w pozycjonowaniu strony internetowej?


Chcąc, aby dana strona internetowa zajmowała wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, należy zaplanować odpowiednie działania. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku pozycjonowania trudno mówić o „złotym środku”, ponieważ w przypadku określonych witryn mogą być skuteczne inne czynności. Jak więc upewnić się, że dane poczynania są skuteczne, a inne nie? W tym celu warto wykorzystać odpowiedni raport SEO.

Dokument ten to zbiór najważniejszych danych na temat widoczności danej strony, wykorzystanych słów kluczowych, linkowania, a także aktywności użytkowników odwiedzających witrynę. Pomaga on obiektywnie ocenić, czy pozycjonowanie strony internetowej jest skuteczne oraz zaplanować kolejne jego kroki tak, aby przyniosły jak najlepsze skutki. Dane przedstawiane są zazwyczaj na podstawie tych pochodzących z takich narzędzi jak Google Search Console oraz Google Analytics.

Choć pierwszych widocznych efektów pozycjonowania można spodziewać się często dopiero po kilku miesiącach, raporty SEO są niezbędne również do tego, aby klient mógł ocenić, czy osoby odpowiedzialne za opiekę nad stroną www odpowiednio wywiązują się ze swoich obowiązków.

Pierwszy raport zazwyczaj wykonywany jest na podstawie przygotowanego audytu SEO i nieco różni się od kolejnych tego rodzaju dokumentów — nie ma w nim bowiem omówienia działań, ponieważ te nie zostały jeszcze wprowadzone. Warto przy tym zaznaczyć, że kolejne raporty SEO powinny być dostarczane klientom regularnie co najmniej raz na pół roku. Z reguły jednak agencje tego rodzaju dokumenty tworzą znacznie częściej, co pozwala na kontrolowanie ruchu na danej stronie internetowej oraz jej widoczność. Co więcej, specjaliści nierzadko oferują nowym klientom darmowy audyt SEO, co pozwala na zapoznanie się z formą przedstawiania informacji przez dane osoby jeszcze przed rozpoczęciem określonych działań na stronie.

Podstawowe zalety raportów SEO:

  • pozwalają na kontrolę pozycji określonej witryny w wynikach wyszukiwania,
  • ułatwiają zaplanowanie skutecznego pozycjonowania,
  • dla właściciela strony stanowią nierzadko podsumowanie prowadzonych działań i są dowodem na przeprowadzenie określonych działań przez specjalistów SEO,
  • pozwalają na ocenę skuteczności prowadzonych działań SEO.

Co powinien zawierać raport SEO?


Jeśli raport SEO ma pomóc w zwiększeniu widoczności strony www w wyszukiwarce Google, powinien zawierać określone informacje. Oczywiście, w zależności od tego, jacy specjaliści SEO są odpowiedzialni za przygotowanie tego dokumentu, mogą znaleźć się w nim także dodatkowe informacje, uznane przez nich za ważne. Co powinien zawierać raport SEO, aby mógł być uznany za rzetelny?

statystyki w raporcie SEO

Widoczność strony internetowej w wynikach wyszukiwania

Zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania Google stanowi zazwyczaj jeden z najważniejszych celów pozycjonowania. W związku z tym informacja na temat tego, czy stronę można znaleźć na pierwszych stronach po skorzystaniu z wyszukiwarki, jest istotna dla wielu właścicieli witryn. Zazwyczaj w raportach SEO są ujęte wyniki organiczne z dłuższego okresu, co pozwala osobie czytającej dokument ocenić, jak zmieniały się one na w czasie, podczas wprowadzania określonych rozwiązań.

Widoczność strony www na określone słowa kluczowe

Dobry raport SEO powinien zawierać także dane na temat widoczności określonej strony w Google w odniesieniu do określonych fraz kluczowych. Dzięki temumożliwa jest ocena, czy wykorzystywane podczas tworzenia treści słowa kluczowe przynoszą oczekiwane korzyści. Co więcej, ta część stanowi również wskazówkę, dotyczącą tego, po które z nich warto sięgać częściej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w rzetelnym raporcie SEO powinny zostać wymienione istotne słowa kluczowe wraz ze średnimi pozycjami, jakie uzyskała na nie strona w ciągu danego miesiąca.

Ruch na stronie internetowej z uwzględnieniem różnych kanałów

Do najważniejszych danych należy ruch organiczny na stronie internetowej. Warto jednak pamiętać o tym, że użytkownicy mogą trafiać na określoną witrynę także z innych źródeł, które powinny zostać uwzględnione w raporcie SEO. Wśród nich mogą znaleźć się m.in. reklamy Google oraz social media. Tego rodzaju dane pozwalają ocenić, czy prowadzone przez pozycjonerów działania faktycznie wpływają na ruch organiczny, a także nierzadko wskazują, za pomocą jakich kanałów komunikacja z potencjalnymi klientami danej firmy jest najskuteczniejsza.

Linki, które udało się pozyskać dla strony internetowej

Na ruch na stronie www znaczny wpływ ma również link building. Pozyskanie wartościowych linków przychodzących może pomóc w zyskaniu wyższych pozycji strony w wynikach wyszukiwania Google. Trzeba jednak pamiętać o tym, że odnośniki do określonej strony www powinny być publikowane przez wartościowe serwisy. Chcąc udowodnić klientom, że właśnie na tego rodzaju stronach można znaleźć linki do pozycjonowanej witryny, należy umieścić tego rodzaju informację w raporcie SEO.

Komentarz specjalisty SEO

Rzetelny raport SEO powinien zawierać nie tylko zestawienie wszystkich istotnych dla właściciela określonej strony www danych, lecz także komentarz specjalisty odpowiedzialnego za opiekę nad witryną. Dzięki temu osoba zlecająca pozycjonowanie swojej strony nie będzie musiała poświęcać swojego czasu na dokładną analizę przedstawionych danych. W takim „podsumowaniu” zawarta jest najczęściej ocena prowadzonych działań, a także perspektywy na przyszłość. Ten element raportu SEO jest szczególnie ważny dla osób, które nie mają szerokiej wiedzy na temat pozycjonowania stron internetowych.

statystyki kliknięć w raporcie SEO

Co jeszcze może być uwzględnione w raporcie SEO?


Warto także zadbać o to, aby w raporcie została uwzględniona sezonowa popularność określonych branży. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które dużym wzrostem zainteresowania cieszą się w określonych miesiącach. Może to dotyczyć m.in. e-commerce ze strojami kąpielowymi — w przypadku tego rodzaju sklepów online większą liczbę konwersji niemal zawsze obserwuje się latem. W takim przypadku dobrze, jeśli klient będzie mógł porównać ruch na stronie w określonych okresach rok po roku.

Ważne nierzadko są także informacje na temat tego, co dokładnie użytkownik robi na stronie — jakie zakładki odwiedza oraz ile czasu na nich spędza. Zdarza się też, że określony raport SEO zawiera odwołania do konkurencji, co także może być istotną informacją z punktu widzenia osoby działającej w określonej branży. Część specjalistów SEO opisuje również zabrane w narzędziach analitycznych dane tak, aby osobie otrzymującej dany dokument, łatwiej było go zanalizować.

Z kolei dla klientów pragnących dowiedzieć się czegoś o swoich odbiorcach, istotne mogą być wykresy wskazujące wiek czy lokalizację gości wchodzących na stronę. Co więcej, należy pamiętać również o tym, że każda witryna czy branża jest inna, dlatego w zależności od danego klienta, inne powinno być podejście agencji SEO.

Jakie są podstawowe cechy dobrego raportu SEO?


Tworząc raport SEO, należy pamiętać o tym, że nie tylko informacje w nim zawarte są istotne. Ważną kwestią jest także sposób ich prezentacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ w innym przypadku właściciel danej strony może nie zrozumieć określonych danych, a nawet źle je odczytać. Przede wszystkim, tworząc ten dokument, należy dostosować język do odbiorcy. Dobrze także podzielić jego treść na poszczególne części tak, aby osoba, która ma go czytać, nie musiała szukać interesujących ją danych w „ścianie tekstu”.

jaki powinien być raport seo

Podobnie jak na stronie internetowej, również w przypadku przygotowywania raportu SEO istotne są nagłówki wskazujące odbiorcy, co może znaleźć w danym podrozdziale. Warto także zadbać o to, aby dokument był napisany w sposób zwięzły. Jeśli będzie w nim zbyt wiele tekstu, właściciel strony może szybko zniechęcić się do jego przeczytania i zrezygnować z zapoznawania się z istotnymi danymi. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że pomijanie określonych informacji czy niedokładne ich omawianie również nie jest dobrą praktyką.

Raport SEO powinien być:

  • zrozumiały dla odbiorcy,
  • rzetelny,
  • konkretny,
  • podzielony na akapity i podrozdziały.

Raport SEO online — jak odpowiednio przedstawić zebrane dane?


Chcąc przedstawić dane w raporcie w przejrzysty i zrozumiały dla klienta sposób, warto wykorzystać narzędzie Google Data Studio. Dzięki niemu w jednym dokumencie agencja SEO może przedstawić informacje z Google Search Console oraz Google Analytics. Wspomniane narzędzie jest rozbudowane, co pozwala na tworzenie nie tylko rzetelnych, lecz także atrakcyjnych dla odbiorcy zestawień danych dotyczących pozycjonowania stron internetowych.

Użytkownik ma tutaj możliwość np. zmiany czasu, z którego mają pochodzić dane czy też źródeł ruchu tak, aby uzyskać najbardziej interesujące go dane. Sprawia to, że przygotowany raport SEO może dostarczyć wszystkich ważnych informacji właścicielowi strony www i stać się potwierdzeniem wykonanej pracy.

wyceń pozycjonowanie strony internetowej

FAQ:

1. Jaki powinien być dobry raport SEO?

Dobry raport SEO to dokument, który zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące rezultatów pozycjonowania witryny, a także jest zrozumiały dla odbiorcy.

2. Jakie informacje można znaleźć w raporcie SEO?

W raporcie SEO uwzględnione są widoczność strony internetowej, frazy kluczowe, po których wpisaniu wyświetla się ona w Google, a także ruch na niej. Trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju dokument powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb właściciela strony.

3. Jakie narzędzie wykorzystać do stworzenia raportu SEO?

Chcąc w atrakcyjny sposób przedstawić dane, warto wykorzystać narzędzie Google Data Studio.